نشریه

ماهنامه تدبیر، با هدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از اوایل سال 1369 بدون وقفه منتشر شده است. تدبیر به گواه خوانندگان، معتبرترین نشریه تخصصی مدیریت در کشور است، تدبیر همواره در تلاش است تا ضمن ارائه جدیدترین نظریه‌ها و تئوری‌های دانش مدیریت مفاهیم کاربردی و تجربه‌های ارزشمند مدیران را نیز در هر شماره، در قالب مطالب متنوع خود به خوانندگان عرضه کند و نظرخواهی‌ها نیز بیانگر استقبال فراوان مخاطبان از انتشار این گونه مطالب در حوزه مدیریت بومی است.

ارسال مقاله و اشتراک ماهنامه تدبیر