کتاب

طراحی و تولید کتاب یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های "انتشارات سازمان مدیریت صنعتی" است که تاکنون موفق به انتخاب و چاپ حدود۳۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های متنوع دانش مدیریت، اعم از مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش، مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی و ... شده است. انتقال تجربه‌های جهانی به مدیران و علم‌جویان ایرانی از طریق انتشار برگزیده‌ترین، روزآمدترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های مدیریتی جهان و اشاعه دانش بومی و ایرانی در جامعه مدیریت کشور از طریق انتشار گران‌بهاترین، درخشان‌ترین و ناب‌ترین تجربه‌های مدیران ایرانی و دستاوردهای پژوهشگران و دانش‌آفرینان کشور در اولویت برنامه‌های "انتشارات سازمان مدیریت صنعتی" قرار دارد. پایداری و انضباط در انتشار، پوشش حداکثری محتوای مورد نیاز مخاطبان و تغییرپذیری در راستای نیازهای آنان، غنای دانش عرضه شده از نظر محتوایی و ظاهری، نوآوری و تمرکز بر دانش بومی نسبت به دانش وارداتی، رابطه مبتنی بر اعتماد و احترام با مؤلفان و مترجمان و همکاری با رقبا به جای رقابت با آنها از جمله ارزش‌های محوری این حوزه است.